TK - blog


I. Poprvé kapitánem: posádka přichází

Publikováno 1.10.2019

Ze své zkušenosti vím, že není snadné být kapitánem. V jakých případech nese kapitán odpovědnost za posádku? A s čím vším, by ji měl seznámit před naloděním a vyplutím? Od r. 2002, kdy i já jsem vyplul na moře se svou první posádkou, jsem si vytvořil systém, který vám nyní rád předám…

Výběr posádky a informace před naloděním

Vše začíná již výběrem posádky. Není tak důležité, zda posádku tvoří lidé zkušení či nikoliv, záleží, na co se kapitán sám cítí a jakou plavbu chce vlastně prožít. Chcete plout s lidmi, kteří sice formálně tvoří posádku, ale vy cítíte, že vám s obsluhou lodě moc nepomohou a budete si muset vše řešit sám? Nebo s těmi, kteří se zhostí role posádky a všech úkolů, které jim přísluší? Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, pak není tak důležité, jestli tito lidé jsou vašimi kamarády, ale proč chtějí na plavbu jet.

posadka lodi

Pro mě osobně nejsou důležité námořní zkušenosti posádky a nebyly ani na první plavbě. Mnohem významnější je postoj členů posádky k úkolům, které je budou čekat. To je i důvod, proč si vybírám posádku z lidí, které táhne samotná plavba, chtějí zažít dobrodružství, mají chuť se do věcí na lodi zapojit a nebojí se nových věcí. Pokud to mám říci na rovinu, tak ty „nezkušené“ jsem hlavně v době mých začátků viděl na lodi radši. A víte proč? Oni mají přirozený respekt v autoritu kapitána, v jeho příkazy, které plní do puntíku a neřeší daný „manévr po svém“.

Nebojte se odmítnout na osobní schůzce někoho, kdo vám prostě nesedí. Důležitá je především jeho motivace a správná představa o plavbě. Protože pokud se realita nesetká s projekcí, začne vznikat napětí mezi členy posádky. Ujasněte si tedy, zda chcete na noc zůstávat v marínách či kotvit v zátokách, jestli budete raději plachtit od městečka k městečku nebo obdivovat krásy přírody. Nebo to bude jachting plný gastronomických zážitků? A hlavně, sdělte tento svůj záměr posádce předem. Jestli máte chuť zorganizovat „seznamovací schůzku“ členů posádky, běžte do toho. Sám to ale nepokládám za nutné.

A na co upozornit posádku ještě před naloděním? Především u dámské části se nezapomeňte zmínit o velikosti zavazadel a některých zbytečnostech jako je fén, který jim mimo marinu stejně k ničemu nebude. Předem si zjistěte podmínky, které jsou v daném období charakteristické pro místo plavby a zašlete posádce seznam s doporučeným oblečením a doporučte vhodné boty, které nezanechávají šmouhy na palubě. Pro neznalé se hodí i informace, že spotřeba el. energie je limitována kapacitou baterií a výkonem měniče. Dále není od věci znát zdravotní stav všech členů posádky a jejich omezení.

Checkin, nalodění posádky a její role

Kapitán by si měl předem ujasnit, zda si chce checkin udělat sám a posádku pošle na 2 h do města, aby měl na přebírání lodi klid a nebo posádku zároveň do checkinu zapojí (v tomto případě doporučuji všechna zavazadla nechat na břehu, aby v lodi nepřekážela). Tím je zároveň seznámí s vybavením lodi včetně bezpečnostních prostředků.

nalodeni posadky

Ve chvíli nalodění s posádkou kontroluji crewlist a chci fyzicky vidět jejich cestovní doklady. Důvod? Při kontrole pobřežní stráží bývají právě doklady posádky často požadovány.

Dále začínám s první fází školení posádky. Jako nejdůležitější vnímám seznámit posádku s definicí posádky. Všichni musí pochopit, že na lodi nevládne demokracie, ale velí kapitán lodi. Zjednodušeně říkám, že posádka má každý povel splnit bez výhrad. Pokud jí není něco jasné a je čas, ať se ptá a vše si znovu vysvětlíme. Pokud se nám ale rve plachta, posádka „nemyslí“, ale plní rozkaz dle instrukcí kapitána. Dotazy může vznášet až po manévru, kdy si vysvětlíme, proč se daný úkol dělal zrovna takto. Kapitán by měl stanovit pravidla ohledně užívání alkoholu v průběhu celé akce a kouření na palubě lodi.

Kapitán je zodpovědný za posádku od chvíle, kdy se nalodí až do momentu jejího vylodění. Posádka musí po celou dobu respektovat jeho rozhodnutí, dokonce i na pevnině. Ve chvíli, kdy udělají nějaký průšvih a bude na vinně např. alkohol či drogy, tím poruší povinnosti posádky. Kapitán je za posádku zodpovědný a má tedy povinnost zabránit újmě na zdraví, majetku či bezpečnosti a proto je oprávněn rebela po dobu plavby umístit do vyčleněného prostoru (uvěznit) nebo jej bez náhrady škody vyloučit z další plavby.

Tip: Na knihu, která rekapituluje neužitečnější právní normy: Námořní právo očima jachtaře: Pavel Burkert

S čím seznámit posádku nejdříve

Posádka musí nejdříve na lodi fungovat a zabydlet se. Jednou z prvních věcí, se kterými je seznamuji je ovládání WC a použití toaletního papíru. Ze zkušeností se kloním k názoru, že do lodního záchodu nepatří věci, které neprošly zažívacím traktem. A jak je to s papírem? Při dostatečném propumování lze použít 3 jeho dílky. Na každé lodi je však třeba vyzkoušet, kolik plných zdvihů je třeba, než vše co bylo v záchodové míse zmizí v odpadní trubce a dále v moři ( na mé lodi je to 30 plných zdvihů pístu pumpy). Tato zkušenost platí pro záchody, které nepoužívají fekální tank. Při použití fekálního tanku papír vůbec nedoporučuji. Může totiž vytvořit na dně fekálního tanku sediment, který znemožňuje následné vypuštění.

Pokud si budou chtít uvařit čaj, hodí se jim znalosti ohledně obsluhy plynu. Sdělím, kde se nachází uzavírací ventil plynu a že plyn pouštíme před prací s vařičem a po ukončení ihned zavíráme. Zde jde především o bezpečnost, protože vařič je k přívodu plynu připojen pružnou hadicí u které existuje pravděpodobnost, že jednou praskne. Propan butan je těžší než vzduch a velice snadno v interiéru lodi může vytvořit výbušnou směs.

Je rovněž důležité si uvědomit, že po dobu plavby jsme závislí na vodě z nádrže a je třeba s ní šetřit. Na každou zamýšlenou etapu (než dosáhnete přístavu) si spočítejte nepřekročitelný denní limit spotřeby vody. Nezapomeňte připočítat rezervu. Již několikrát se mi stalo, že v maríně nebyla možnost vodu doplnit či jsme pluli pomaleji, než byl plán. Spotřebu vody následně kontroluji každý den. S tím souvisí i použití sprchy, které na mé lodi posádka musí se mnou jako kapitánem konzultovat. Po každém použití vody je vhodné vypínat vodní čerpadlo. Pokud náhodou zůstane omylem pootevřená např. záďová sprcha, nevykape víc jak 0,5 l a nedojde k nekontrolovanému úniku vody.

Tip na šetření vody: Umývejte nádobí v mořské vodě a sladkou ho jen opláchněte.

Uložení předmětů

Osvědčilo se mi, že je důležité vypěstovat v posádce návyk a to i v přístavu. To souvisí i se zavíráním vody, úklidem nádobí ihned po jídle a uložením dalších předmětů. Nezapomeňte posádku seznámit i s aretací skříněk. Držím se pravidla, že vše musí být uloženo a uzavřeno tak, jako kdybychom měli za několik minut vjet do bouře.

poradek na lodi

Tip: Navigační stolek slouží pouze k potřebám skippera a ne k odkládání věcí posádky.

V příštím článku se zaměříme na proškolení posádky ohledně bezpečnosti a povíme si více o koordinaci úkolů členů posádky.

Check list: Poučení posádky po nalodění

 • výběr posádky: chci obsluhovat loď raději sám/a nebo chci posádku, co bude plnit své úkoly
 • informace před naloděním: zavazadla, vhodné oblečení a obuv nešpinící palubu, el. energie na lodi, zdravotní stav posádky
 • checkin: sám/a nebo dohromady s posádkou, kontrola crewlistu
 • role posádky: na lodi není demokracie, velí kapitán lodi. Rozkaz neměnit dle svého názoru a pocitů (já myslel, že ....). Stanovit pravidla o alkoholu, kouření, zákaz drog
 • používání WC, toaletního papíru, sprchy
 • vaření – vypínání plynu
 • voda – vypínání čerpadla
 • dodržení pořádku – žádné věci volně pohozené, nádobí ihned po jídle umýt a uložit
Související témata:
 • I. Poprvé kapitánem: posádka přichází >>
 • II. Poprvé kapitánem: bezpečnost na lodi >>
 • III. Poprvé kapitánem: vyplouváme >>
 • IV. Poprvé kapitánem: kapitánova příprava >>
 • V. Poprvé kapitánem: příprava na bouři >>


Technika plavby: Dejte si loď do driftu

Technika plavby: Dejte si loď do driftu

Nejen pro přečkání bouře, kdy chybí síly pro aktivní kormidlování, ale i pro zastavení lodi, když je potřeba něco opravit nebo si jen v klidu uvařit jídlo, je možné využít nastavení lodi do driftu. Ukážeme si, jak na to. (Publikováno 1.8.2020)


Rozhovor: Jak se starat o jachtařské oblečení?

Rozhovor: Jak se starat o jachtařské oblečení?

Aby vám jachtařské oblečení dlouho sloužilo, je třeba se o něj jednoduchým trikem postarat po každé plavbě. Víte, jak ho připravit na sezónu? A jak ho vhodně skladovat i po ní, aby vám mohlo několik let dobře sloužit? (Publikováno 1.7.2019, aktualizace článku 31.3.2024)


Jachtařské oblečení a UV filtr

Jachtařské oblečení a UV filtr

Letní sezóna je v plném proudu a vyvstává otázka, jaké vhodné kousky doplnit do šatníku jachtaře. Má smysl pořídit si oblečení s UV filtrem a před jakým zářením nás ochrání? Následující článek vychází z mých zkušeností a proto se zde budu zabývat především tím, co nakonec používám já a proč. (Publikováno 1.8.2022)