TK - plavby 

Připravované akce

Plánované plavby, na které se můžete přihlásit nezávisle na Vašich zkušenostech. Může to být i Vaše první plavba v životě. Náročnost plavby je vyjádřena stupni 1 až 3. Stupeň 1 odpovídá nejnižší náročnosti, klidná plavba, častější zastávky. Naopak stupeň 3 odpovídá vysoké náročnosti, dlouhé non-stop etapy otevřeným mořem či oceánem, vysoká psychická a fyzická zátěž.


Chcete být jako první informováni o mých akcích? Můžete mi na sebe zanechat kontakt.


Kurz pro budoucí skipery 26.3.-2.4.2022

8denní skiperský kurz zakončený praktickou zkouškou pro získání průkazu C se zastávkami na kotvě i v přístavech. Kurz je zaměřen především prakticky, nebude však chybět ani teorie. Součástí kurzu bude i plavba v noci a v 2. části kurzu plavba ve směnách.

Praktický kurz.


Přeplavba Řím-Sardinie-Sicilie a zpět 4.4.-19.4.2022

16denní přeplavba z Říma na Sardinii, kolem Sicílie na Liparské ostrovy, na ostov Ischia a zpět v délce cca 850 NM. Plavba je vhodná pro získání zkušenostní v náročnějších podmínkách. Součásti přeplavby je práce ve směnách se zaměřením na plánování trasy s ohledem na počasí (weather routing). Pro zájemce o průkaz B – Yachtmaster Offshore je možný zápočet uplutých námořních mil.

Přeplavba.


Plavba za vlastní individualitou 24.6.-3.7.2022

10denní sebe poznávací plavba s meditacemi v Tyrhénském moři. Na plavbě budeme pracovat s vaší myslí, s její vědomou i nevědomou částí. Zároveň se jako člené posádky budete podílet na řízení lodi. Akce je vhodná i pro ty, kteří nemají s meditacemi ani plavbou žádné zkušenosti.

Relaxační plavba.