TK - plán akce  

Přeplavba Řím-Sardinie-Sicilie a zpět 4.4.-19.4.2022

Přihláška na plavbu:

Přeplavba Řím-Sardinie-Sicilie a zpět

„Proplujme Tyrhénské moře všemi směry“

Prožijte se mnou 16 dní na lodi při plavbě v délce cca 850 NM z Říma na Sardinii, kolem Sicílie na Liparské ostrovy, na ostov Ischia a zpět. Přeplavba s dlouhými i vícedenními etapami a několika zastávkami v plánovaných místech. Přeplujeme Tyrhénské moře různými směry. Při plavbě získáte další zkušenosti v náročnějších podmínkách. Procvičíme si terestrickou navigaci bez použití GPS, střídání hlídek, plánování přeplavbové trasy s využitím meteorologických dat (weather routing). Pro zájemce o průkaz B – Yachtmaster Offshore je možný zápočet uplutých námořních mil.

Cílem je plavba sama, každodenní střídání dne a noci, východů a západů slunce, pohled na nekonečnou vodní hladinu.

ilustrace

Co se naučíte:

Samostatně řídit loď pod plachtami.
Orientovat se v námořních mapách.
Používat moderní navigační přístroje.
Důvěřovat sami sobě i na širém moři.
Plánovat trasu s ohledem na počasí weather routing.
Plánovat logistiku plavby.
Navigovat i klasicky bez GPS.

Co plavbou získáte:

Další míle a praxi v oblasti plavby 'B'.
Poznáte sami sebe.
Získáte důvěru ve své schopnosti.
Plně vypnete z rutiny každodenního života a zrelaxujete.

Kdy a kam poplujeme?

Termín: 4.4.-19.4.2022

Plavba z Říma na Sardinii, Aeolské ostrovy u Sicílie, Liparské ostrovy, Ostrov Ischia a zpět do Říma.

Společně se potkáme v Nautilus marině ve městě Fiumicino, které leží západně od Říma u břehu moře. Město Fiumicino je v metropolitní oblasti Říma. Z letiště je to do maríny kousek, asi 3 km. Vyplujeme Tyrhénským mořem krátkou etapu na ostrovy Ponza, abychom se vzájemně poznali a přivykli na práci ve směnách. Dále poplujeme k Sardinii a podél ní k jižnímu mysu Carbonara. Odtud přeplujeme na Aeolské ostrovy u Sicílie. Další etapa náz zavede na Liparské souostroví. Nakonec se vydáme na sever zpět do Říma se zastávkou na ostrově Ischia nedaleko Neapole, kde se navštívíme termální lázně. Na závěr vplujeme do ústí řeky Tevera, která protéká Římem a v marině ve Fiumicinu přistaneme.

Itinerář

Pondělí 4.4.2022 v 16:00 hod. - nalodění posádky u Říma v Nautilus marině
1. etapa - plavba na ostrovy Ponza.
2. etapa - přeplutí na Sardinii
3. etapa - plavba podél Sardinie na jih k mysu Carbonara
4. etapa - přeplutí na ostrov Favignana u Sicílie
5. etapa - přeplutí na Liparské ostrovy
6. etapa - přeplutí na ostrov Ischia a návštěva termálních lázní
7. etapa - doplutí k Římu do ústí řeky Tevery
Úterý 19.4.2022 v 10:00 hod. - vylodění posádky u Říma v Nautilus marině

Vlastní plavba začíná naloděním v den, který je uveden jako začátek plavby. Bližší informace Vám zašleme e-mailem. Po nalodění se posádka společně dohodne a zajistí nákup potravin na plavbu.

mapa
  • Jakou lodí poplujeme?

Jaká je cena a způsob dopravy?

Cena za účast na plavbě je stanovena ve výši:
1 osoba 26200 Kč

Cena je splatná okamžikem závazné rezervace místa na lodi. Storno pak již není možné, pouze za sebe najít náhradu, se kterou bude souhlasit kapitán. Cena neobsahuje vlastní dopravu na místo začátku plavby a dopravu z konce plavby zpět, poplatky za přístavy, spotřebovanou naftu do lodi, případné dokoupení plynu na vaření a nákup zásob jídla. Technické náklady se dělí rovným dílem mezi všechny osoby na lodi. Náklady na jídlo se dělí rovným dílem mezi posádku, která stravuje kapitána. Předběžný odhad dodatečných nákladů na místě při 5-členné posádce je na osobu tento:

* technické výdaje (přístavy, nafta, plyn apod.): 140 EUR
* potraviny (podíl na společném nákupu zásob): 120 EUR

Dopravu na místo vyplutí a zpět z místa připlutí doporučujeme řešit autem nebo letecky. Z Prahy do Říma je vhodné letět přímým letem nebo si udělat výlet vlastním autem. Transfer z letiště ve Fiumicinu do mariny doporučuji taxíkem. Je to krátká cesta cca 3 km.

Jaké podmínky můžeme během plavby očekávat?

Na rozdíl od ostatních oblastí Středozemního moře nemá Tyrhénské moře žádný převládající směr větru. Na jihu Tyrhénského moře má vliv ze Sahary přiházejíci scirocco. Od podzimu do jara jej střídá mistral ze severozápadu, který zesiluje sílu větru a je v daném ročním období převládajícím větrem. Taktika plavby a pořadí navštívených míst se proto bude odvíjet od aktuální meteorologické předpovědi.

Jak plavba probíhá?

První den po příletu dojde k nalodění posádky na loď a společnému nákupu potravin na danou etapu. V průběhu tohoto a následujících dnů Vás postupně seznámím s lodí a vším, co je potřeba vědět. Dle domluvy posádky naplánujeme jednotlivé denní etapy, jak daleko a kam ten den poplujeme, výstupy na pevninu a další aktivity. Vše domluvíme tak, aby Vám to vyhovovalo, ale s respektováním povětrnostních podmínek a stavu moře. Taktika plavby a pořadí navštívených míst se proto bude odvíjet od aktuální meteorologické předpovědi. Po celou dobu plavby se posádka střídá v přípravě jídla a podílí se na ostatních činnostech potřebných k zajištění plavby.

Kapitánem na zkoušku:

Opravdové námořní zkušenosti. Většinou se člověk účastní plavby jenom jako člen posádky s malou zodpovědností. Nebo pluje na zaoceánské lodi s veškerým komfortem. Tím se ale nepotká ani sám se sebou, ani s mořem. Plavba se mu může zdát nezábavná, nevybočující z každodenní reality. Můj způsob plavby Vám chce otevřít dveře za … Tím, že sami máte možnost řídit loď. Tím, že sami můžete ovládat plachty a navigovat.

Plavba pod plachtami nás vtáhne do jiného světa, než je ten, který většinu z nás obklopuje. Problémy zůstávají daleko na břehu a jediné, co nás začne zajímat, je právě ten relaxující koloběh: plavba pod plachtami, vítr, slunce, jídlo, odpočinek.

Tou dobou se ti z Vás, kteří budou na lodi poprvé, budou těšit z vlastních již nabytých zkušeností v ovládání lodě a uspokojujících pocitů z toho, že právě Vy sami řídíte loď a neomylně ji vedete k cíli.