TK - blog


Vyvázání a odplutí z mooringu

Publikováno 1.10.2021

Když zavzpomínám na své jachtařské začátky silně ovlivněné chováním personálu v Chorvatských marínách, byl jsem přesvědčen, že vyvázání na mooring spočívá v jeho co nejrychlejším zachycení hákem a rychlým uvázáním na příď při současném uvázání zádě na břeh při již vypnutém motoru. Dále si ukážeme, že je to vše úplně jinak a lze to provést v klidu, dokonce sólově bez posádky a moderních vymožeností jako je bow thruster.

Co je stání na mooringu?

Je to způsob vyvazování lodě postavené k molu zádí nebo přídí za použití mooringového lana, které je jedním koncem pevně ukotveno k betonovému bloku na dně v dostatečné vzdálenosti od mola. Druhý konec mooringu je veden pod vodou (neplave) k molu, kde je uvázaný. Většinou tento konec přechází v tenší vodicí lano uvázané na břeh. Tenší vodicí lano snáze z vody vytáhnete háčkem a manipulace s ním jde lehčeji. Tento způsob vyvazování je rozšířen v západním středomoří a je to jeden z nejlepších způsobů, kdy se ve vlnách loď nedře svými fendry o břeh a lze takto k molu naskládat co nejvíce lodí.

Připlout zádí nebo přídí?

S lodí, která je dobře ovladatelná i při couvání (většina dnes pronajímaných jachet) raději zajíždím ke břehu zádí. Mám k tomu několik dobrých důvodů: lépe odhaduji vzdálenost mezi břehem a zádí lodě protože od kormidla na záď dobře vidím, dále s uvázaným zadním návětrným lanem a s motorem mám loď dobře ovladatelnou, tím myslím, že pomocí motoru udržím loď v potřebné poloze aniž by ji vítr snesl. Tím získám dostatek času na uvázání mooringu a také se ze zádě lépe vystupuje. Pro připlutí přídí musím mít vážný důvod, kterým například je malá hloubka u břehu, kdy hrozí najetí kormidlem na dno. V případě připlutí přídí musím počítat s tím, že přicházím o část manévrovatelnosti s lodí díky tomu, že proud vody od lodního šroubu neomývá kormidlo a příďové vazáky jsou blízko ose lodi a nenastává pákový efekt pověšení lodě do návětrného lana. To v praxi znamená, že loď neudržím motorem proti síle větru a na vyvázání zbývá málo času.

Vyvázání lodě zádí

V dostatečné vzdálenosti od břehu začnu couvat, aby loď chytila stopu a poslouchala kormidlo. Důležité je mít na paměti odkud fouká vítr, protože ten je-li z boku lodi bude nejvíce vychylovat příď. Mohu-li si vybrat, raději proti větru couvám, protože setrvačnost přídě na konci oblouku působí proti síle větru a příd není tak rychle odtlačována po větru. V silnějším větru je nutné udržovat dostatečnou rychlost aby loď poslouchala kormidlo. Při nízké rychlosti loď začne sklouzávat do strany a to může být začátek konce. Při couvání osobně doporučuji obejít kormidlo z druhé strany, abych byl čelem k zádi a kormidluji jako bych jel vpřed. Ve vhodnou chvíli zařadím dopředný chod a loď zastavím zádí těsně u břehu. V ten moment uvážu návětrné záďové lano a citlivě dám dopředný chod. Loď se opře do záďového lana a natočením kormidla udržím osu lodi kolmou ke břehu. Záďové lano mírně povolím, abych se vzdálil od břehu tak na 2 metry. Kormidlo zaaretuji ve své poloze a vylovím si háčkem vodicí lono mooringu. Ručkuji po lanu dopředu a zároveň dávám pozor, abych nedostal lano pod loď do blízkosti lodního šroubu. Vodicí lano tak jak se posunuji po boku lodi k přídi přehodím přes středový vazák na palubě, aby se nepletlo pod lodí. Silně natáhnu mooringové lano a uvážu na příď. Vrátím se na záď zařadím zpětný chod a přiblížím se se zádí k molu. Nyní vystoupím s druhým záďovým lanem a uvážu jej na molo. Zpětný chod tak silně napnul mooringové lano, více než bych rukama dokázal a mám tak jistotu, že ani silný vítr přes příď nedotlačí loď zádí k molu. Manévr je nejtěžší pokud kolem u mola nestojí další lodě. Vítr se opírá do celé plochy boku lodě a loď musím stabilizovat jenom na záďovém laně. Pokud zajíždím do mezery mezi loděmi nebo vedle lodi, kterou mám vedle závětrného boku je celý manévr jednodušší o to, že mne vítr snese a opře o fendry na boku závětrné lodě.

Odplutí z mooringu, kde jsem zádí u břehu

Manévr je opakem toho jak jsem přistával. Je však dobré si uvědomit fyzikální zákony zvláště při bočním větru a vše před vyplutím pečlivě připravit. Obě záďová lana připravím průběžná k uvolnění z paluby. V případě silného bočního větru připravím i průběžné lano k návětrné sousední lodi, aby jím někdo z posádky přidržel příď dokud loď nenabere dostatečnou rychlost. Jinak bude příď, jakmile se vysune před návětrnou loď, sfoukávána větrem. Nastartuji motor a zařadím přední chod. Uvolním závětrné zadní lano a loď kormidlem vyrovnám kolmo k molu. Loď je opřená do záďového lana a pokud je cesta k vyjetí volná, mohu uvolnit a odhodit mooring. Chvíli počkám až mooring dostatečně klesne, aby se nepřipletl do lodního šroubu či nezahákl o kýl. Nyní uvolním poslední (návětrné) záďové lano a vyplouvám vpřed. Je li použito lano z přídě k návětrné lodi, toto lano je postupně uvolňováno a v okamžiku, kdy loď drží stopu je rychle vytaženo. Pokud je pro nedostatek místa před přídí nemožné nabrat dostatečnou rychlost pro zatočení proti větru, nechám loď přídí odpadnout po větru a uličkou mezi loděmi vycouvám.

Možné nesnáze

  • Při zaplouvání do úzké mezery mezi lodě je nebezpečí, že se mé fendry zaháknou o fendry sousedních lodí. To může vést k zastavení lodě a ztrátě manévrovatelnosti nebo k utržení fendrů či zábradlí. Zde vlastní fendry nevyvěsím, nechám je ležet na palubě a pověřím někoho z posádky, aby měl v ruce připraven přenosný fendr. Fendry okolních lodí takto dobře poslouží a já se do nich mohu opřít.
  • Pozor na nízkou rychlost, kdy loď začne snášet vítr.
  • Vyvazovací místo posuďte sami, pokud se vám nezdá, řekněte to marinerovi a co si o tom myslíte. Nepodlehněte naléhání a nejezděte tam. Pokud vám nepřidělí jiné místo, jeďte raději jinam, třeba zakotvit.
  • Sledujte jak vám marinero podává mooring. Často mooring tahá šikmo pod lodí a v ten moment hrozí jeho namotání na lodní šroub. Pokud to podmínky dovolí, zařaďte neutrál a počkejte až se mooring dostane vedle lodi. V případě, že to podmínky nedovolí, nechte ho mooring hodit do vody, vyjeďte a vraťte se až mooring srovná nebo najeďte trochu vedle.Jídlo na loď i na cesty

Jídlo na loď i na cesty

Kdo z vás už plul na plachetnici, tak ví, že vařit na lodi dobře,chutně a rychle není sranda. A to, ať už váš pobyt na moři doprovází mořská nemoc či „jen“ neznalost kuchařského umění. (Publikováno 1.2.2017)


Praktické použití signální pyrotechniky

Praktické použití signální pyrotechniky

Kladete si otázku jak se zachází na lodi se signalizační pyrotechnikou? Nikdy jste si zatím nevyzkoušeli vystřelit světlici, v okamžiku potřeby nebude patrně čas na čtení návodu. Pokud si to zatím nemáte jak zkusit sami, tak určitě pomůže to alespoň vidět. Podívejte se dále na videa, kde uvidíte jak signalizační pyrotechnika funguje a jak s ní pracovat. (Publikováno 1.2.2023)


Pád stěžně a řecká byrokracie

Pád stěžně a řecká byrokracie

V okamžiku, kdy se mi zřítil stěžeň jsem netušil, že mé rozhodnutí ovlivní další vývoj situace natolik, že se ocitnu bez dokladů. Situace, kdy mi byl protiprávně odebrán cestovní pas a uvízl jsem na ostrově Kythnos mi přidělala nejen vrásky na čele, ale ovlivnila i vztah k Řecku. Přečtěte si článek o tom, jak probíhalo jednání s řeckou coast guard, českou ambasádou a Námořním úřadem MDČR. Kdo mi pomoh a s kým bylo jednání obtížné? (Publikováno 1.9.2020)