Navod k mapě

Návod k mapě s označenými místy

Pro zobrazení popisovaných míst je použita interaktivní mapa, na které jsou popisovaná místa označena modrou kapkou. Mapu lze podle potřeby přibližovat a oddalovat tlačítky (+) a (-) pro zoomování mapy nebo kolečkem na myši či dvěma prsty na dotykových displejích. Kliknutím na modrou kapku označující místo se otevře bublina s popisem daného místa. Pokud jsou při aktuálním zoomu mapy označená místa příliš blízko u sebe, tak se sloučí do jednoho zeleného kolečka. Číslo v kolečku znamená počet sloučených ukazatelů míst v oblasti. Přiblížením (+) zoomem mapy se značky míst postupně objeví samostatně.