ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste členem spolku TK yachting, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s tím, jak je chráním, se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Ing. Tomáš Kůdela předseda spolku TK yachting, IČO 17202001, se sídlem Koněvova 2453/235, 130 00, Praha 3 - Žižkov. Provozuji webové stránky www.tomaskudela.cz a www.tkyachting.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tedy určuji, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese:

Garance

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- členství a poskytování služeb

Vaše osobní údaje v rozsahu:jméno, příjmení, telefon, e-mail nezbytně potřebuji k evidenci vašeho členství a plnění služby.

- plnění smlouvy

Pokud se účastníte některé z mých plaveb, dále zpracovávám tyto údaje: bydliště, datum a místo narození, číslo cestovního dokladu, národnost. Potřebuji je do crewlistu, kterým se musíme prokázat, jsme-li o to požádáni např. policií, celníky, atd.

- vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno), využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Pokud ode mne získáte odkaz na film nebo DVD Yachting 2014, vnímám oprávněný zájem zasílat vám newslettery s tématikou týkající se jachtingu. Budeme to dělat po dobu 5 let.
Ze zasílání newsletterů se můžete odhlásit v každém obdrženém e-amilu. Nebudu se na vás zlobit. Je to vaše právo.

- pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

- fotografická dokumentace

Fotografie z našich živých akcí – plaveb, přednášek,... zveřejňuji výhradně jen na základě vašeho předem vyjádřeného souhlasu. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu a facebooku.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Cookies nepoužívám.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládám v zabezpečené databázi. Zpracovatelem údajů jsem já předseda spolku TK yachting, IČO 17202001, provozuji webovou aplikaci TKWA. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Webová aplikace TKWA chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Chráním vaše data jako kdyby byly naše vlastní. Přijal jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, data vždy zabezpečuji unikátními hesly a předcházím jejich odcizení. Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje zpřístupňuji svým zaměstnacům a spolupracovníkům, kteří zajišťují organizaci našich akcí nebo administrativní podporu. Moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služby a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: .
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz: Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abychom s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání Newsletterů

E-maily s inspirací, články či produkty vám zasílám jste-li náš člen či zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud členem či zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.