TK - slevy

Slevový systém

Sleva časová

Při přihlášení a uhrazení členského příspěvku na plavbu vám na některé plavby poskytujeme slevu ve výši 5 %. Sleva je časově omezena.

Věrnostní sleva

Tato sleva platí pro členy, kteří v roce 2017 a později pluli s Ing. Tomášem Kůdelou. Platnost slevy je 3 roky od poslední plavby. Sleva činí:

2 % - u 1-3 plaveb

4 % - u 4 a více plaveb

Slevu lze využít na plavbu i pro rok následující, rozhodující je, zda den připsání členského příspěvku na plavbu na náš účet, spadá do kalendářního roku ve kterém je sleva ještě platná.

Příklad: člen plul naposledy v roce 2017. Aby měl nárok na věrnostní slevu, musí ji uplatnit do 31.12.2020. Může však slevu využít i na plavbu v roce 2021.

Věrnostní sleva se nevztahuje na děti.

Pravidla pro uplatnění slev

Slevy je možné sčítat. Člen tak může získat slevu až ve výši 9 %.
Slevy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pro uplatnění slev je rozhodným datem den připsání příspěvku na plavbu na náš účet.
Pokud se sleva na danou plavbu vztahuje, je tato skutečnost vždy u konkrétní akce uvedena.
Slevy se uplatňují pouze u ceny za účast na plavbě. Nevztahují se na další doplňkové služby. Tento slevový systém platí od 20.9.2018 až do odvolání.