TK - blog

Odsolovací zařízení

Publikováno 1.1.2021

Pitná voda je nezbytná pro život a přežití na otevřeném moři. Proto jsem se rozhodl vybavit si loď odsolovacím zařízením pro výrobu pitné vody z mořské před plavbou přes Atlantský oceán. V článku se s vámi podělím o své zkušenosti po pěti letech provozu tohoto zařízení.

Proč ho pořídit?

Při přípravě přeplavby Atlantiku jsem se začal vážně zabývat problémem pitné vody po dobu plavby. Moje loď disponuje nádrží o objemu 320 l. Pokud bychom byli odkázáni pouze na tuto pitnou vodu, znamenalo by to, pro max. předpokládanou délku plavby 30 dnů, necelých 11 l/pitné vody na den pro 6 lidí. Vzhledem k tomu, že by tato voda sloužila nejen na pití, ale i na vaření a hygienu, bylo by to málo. Pro limit alespoň 4 l/osobu bychom museli nakoupit a někam v lodi uskladnit 340 l balené vody.

Dalším důvodem je i bezpečnostní hledisko. Při každé plavbě musím předpokládat neplánované zdržení nebo ztrátu pitné vody z nádrže. Pak přítomnost odsolovacího zařízení značně zvyšuje šanci na přežití.

Typ odslovacího zařízení

Našel jsem odsolovací zařízení značky Katadyn, která nabízí několik modelů. Nejlevnější je ruční odsolovač, který se však spíše hodí pro použití do záchranného ostrůvku nebo pro nouzové situace. Proto jsem z vyráběné řady zvolil výkonější model Katadyn Powersurvivor 40. Jde o přístroj, který je poháněn elektrickým motorem na 12 nebo 24 V. Zároveň však jde přestavět na ruční pohon pro nouzové situace. Při elektrickém pohonu odebírá průměrný proud 5 A a vyrobí 5,5 l pitné vody za 1h provozu. Pořizovací cena závisí na prodejci a pohybuje se kolem 80 tis. Kč. Zařízení je třeba včas objednat, nebývá obvykle skladem a dodací lhůta byla 6 týdnů. Zařízení došlo včetně potřebného instalačního příslušenství a velmi přehledného návodu k instalaci i k provozu.

instalace odsolovaciho zarizeni do lodi

Instalace

K instalaci zařízení jsem zvolil skříňku pod dřezem v salonu lodi. Zde odsolovač minimálně ruší za provozu svým hlukem a dále zde bylo i jeho snadné napojení na přívod mořské vody a odpad. Odsolovač pro svůj provoz potřebuje nasávat mořskou vodu bez bublin. Proto je třeba věnovat velkou pozornost umístění nasávacího otvoru ve dně trupu. Já jsem nový otvor pro odsolovač nezřizoval, ale využil jsem existujcího sání mořské vody pro nožní pumpu instalovanou v lodi k umývání nádobí. Potrubí jsem přerušil a vložením T spojky vytvořil odbočku pro odsolovač. Sání mořské vody vede přes hrubý a jemný filtr.

odsolovac v lodi

Protože odsolovačem cirkuluje mořská voda je potřeba také zajistit její odpad. Odpad jsem připojil dodávanou T spojkou do hadice odpadu dřezu. Tak se mi podařilo poměrně rychle nainstalovat odsolovač aniž bych vrtal trup lodi a přidával nové vstupní a výstupní otvory. Odsolovač byl dodán s jemným filtrem pro nasávanou vodu, před který jsem navíc přidal hrubý filtr se sítkem k zachycení větších nečistot. Pak už jen zbývalo protáhnout dva silné vodiče pro přívod napájejícího napětí. V prostoru dřezové skříňky, kam jsem umístil celý odsolovač, jsem zároveň umístil i malou instalační stříňku s vypínačem pro pohodlné zapínání zařízení.

odsolovaci zarizeni

Výstup odsolovače jsem vyvedl hadičkou nad prostor dřezu, kde umisťuji lahve či kanystřík pro skladování odsolené vody. Určitě doporučuji pro odsolenou vodu zřídit oddělenou nádrž a nepřipojovat výstup odsolovače do hlavní nádrže pitné vody. Při poruše zařízení by tak mohlo dojít ke kontaminaci veškeré pitné vody.

odsolovac

Praktické zkušenosti

Moje první zkušenost s provozem odsolovače byla vynikající i přes drobnou poruchu. Po první hodině provozu začala ze zařízení na všechny strany stříkat pod tlakem mořská voda. Ukázalo se, že z výroby nebyly dostatečně utaženy šrouby držící pohromadě jednotlivé části zařízení. Tím došlo k vytlačení těsnícího o-kroužku tenkou mezerou mezi dvěma díly. Oprava byla naštěstí snadná. Větším povolením šroubů o-kroužek sám zaskočil zpět a následným důkladným utažením všech šroubů byla celá oprava dokončena. Odsolovač od té doby pracuje bezchybně již 5 let. Hodnotím tuto investici jako smysluplnou. Osolovač mi dává na dlouhých přeplavbách pocit jistoty, že nebude nedostatek pitné vody. Dokonce často shledáváme vyrobenou vodu chutnější než kupovanou balenou. Aby voda nebyla mírně slaná, doporučují po zapnutí odsolovače po přestávce v provozu delší než několik hodin, nechat prvních 5 minut vyrobenou vodu odtékat do odpadu a teprve potom ji plnit do nádob.

Údržba zařízení

Aby odsolovač pracoval dobře potřebuje určitou péči. Především je potřeba jej používat a nenechat jej odstavený delší dobu než několik dní. Voda se v něm totiž začne kazit v závislosti na okolní teplotě. V teplých oblastech je potřeba odsolovač spustit každé 3 dny a v chladných oblastech si mohu dovolit nepoužít odsolovač 1 týden. Proto je dobré před spuštěním odsolovače vždy zvážit, zda bude následně pravidelně využíván. Nepoužívaný odsolovač se napustí konzervačním roztokem, k tomu slouží trojcestný ventil u jemného filtru, a může být takto ponechán mimo provoz až 1 rok. Po roce odstávky je potřeba odsolovač spustit, nechat jej vyrobit pár litrů pitné vody a opět naplnit konzervačním roztokem. Při odstavení odsolovače se také musí rozebrat a vyčistit filtry vstupní vody. Filtry se nechají vyschnout a uloží odděleně až do doby dalšího spuštění odsolovače.Poslední slovo

Poslední slovo

Minulost, přítomnost a budoucnost. Tři slova, která na časové ose vyjadřují celý náš život, třeba i ten jachtařský. Když se budeme snažit o jejich přesnou definici, pokud pro nás ovšem jako slova budou natolik důležitá, abychom se jimi vůbec zabývali, ocitneme se v nekonečnu úvah. (Publikováno v My Boat 1.6.2016, autor: Petr Láska)


Jak opravit poškozený závit

Jak opravit poškozený závit

Šroub, který drží alternátor na bloku motoru, nejde dotáhnout - protáčí se. Zjišťuji, že došlo k úplnému stržení závitu v hliníkové patce, do které je šroub zašroubován. Bez utažení tohoto šroubu nenapnu klínový řemen, který pohání alternátor a pumpu chlazení motoru. Výborným řešením se ukázala sada na opravu závitů Helicoil. (Publikováno 1.7.2021)


Seřizování takeláže: vanty

Seřizování takeláže: vanty

O rychlosti plachetnice rozhoduje jak trimování plachet, tak i celkové vyladění takeláže. Loď, která má špatně nastavenou takeláž je pomalejší, hůř stoupá proti větru a může být i náchylnější k vážné technické závadě jako je pád či zlomení stěžně. Dnes se podíváme podrobně na nastavení předpětí vantů. (Publikováno 1.3.2020)