Tomáš Kůdela - kurz 

Kondiční plavby a kurzy

Chcete se zdokonalit, poznat podmínky na otevřeném moři a naplout míle potřebné pro rozšíření kapitánského průkazu na typ „B“ – Velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster Offshore)? Tak poplujte se mnou. Během plavby Vám předám své zkušenosti.

Uvažujete o vlastním kapitánském průkazu, toužíte být sami kapitány na svých dalších plavbách? Tak poplujte! Během plavby absolvujete kurz završený zkouškou z ověření praktických znalostí dle metodiky MDČR. Tato zkouška je nezbytná k získání průkazu „C“ – Velitel jachty příbřežní plavby (Yachtmaster Coastal).

Spojte příjemné s užitečným

Prožijte dobrodružnou plavbu a zároveň získejte praxi v ovládání lodě, navigaci a meteorologii. Osvojte si pravidla, která je třeba dodržovat při dlouhé plavbě otevřeným mořem v podmínkách, jež nám příroda připraví.

Ovládání lodě

Můj způsob plavby

Jako držitel nejvyššího oprávnění „A“ Velitel jachty oceánské plavby bez omezení (Yachtmaster Ocean), jachtařský instruktor a zkušební komisař jmenovaný MDČR Vám chci předávat své zkušenosti, které jsem roky sbíral na mořích a Atlantském oceánu.

Budete mít plnou zodpovědnost nejenom za sebe, ale i za celou posádku a loď. Nebojte se, postupně Vás do všeho zasvětím a jednotlivými kroky Vás provedu. Budete se cítit jistě, bezpečně a mít povznášející pocit ze svých nově objevených schopností v nekonečných vodách moře či oceánu. Právě praxe získaná na dlouhé plavbě, kdy je velká pravděpodobnost, že zažijete různé podmínky a stavy moře, je pro Vás tím nejlepším základem pro Vaše budoucí samostatné plavby.

Práce s lany

Témata kurzu

 • teorie plavby
 • plavba na motor
 • plavba pod plachtami
 • vedení lodě a manévrování
 • práce s lodními zařízeními a lany
 • záchranné prostředky
 • nácvik „muž přes palubu“
 • terestrická navigace
 • námořní mapy a znaky
 • elektronická navigace
 • seznámení s astronavigací
 • pravidla COLREG
 • námořní právo
 • obsluha radiostanice
 • meteorologie

Přihlaste se na kondiční plavbu či kurz

Plánované plavby, na které se můžete přihlásit nezávisle na Vašich zkušenostech. Může to být i Vaše první plavba v životě. Náročnost plavby je vyjádřena stupni 1 až 3. Stupeň 1 odpovídá nejnižší náročnosti, klidná plavba, častější zastávky. Naopak stupeň 3 odpovídá vysoké náročnosti, dlouhé non-stop etapy otevřeným mořem či oceánem, vysoká psychická a fyzická zátěž.


Přeplavba z Německa do Norska 27.4.-8.5.2024

Přeplavba z Greifswaldu do Bergenu se zastávkami v Dánsku, Švédsku a jachting kolem norského pobřeží a ve fjordech. 12 denní přeplavba o plánované délce 700 - 800 NM v oblasti B s dlouhými nonstop etapami a plavba ve směnách, ktrá je určena především pro získání dostatku zkušenostní v náročnějších podmínkách.

Přeplavba.


Norskem za polární kruh 18.6. - 27.6.2024

10 dní plavby z Trondheimu kolem norských břehů za polární kruh do Bodo v délce 400 NM. Za svitu nezapadajícího slunce se vydáte do kraje malebných rybářských vesnic, na vrcholcích hor budeme pozorovat sníh a vychutnávat si divokou přírodu formou expedic.

Expediční přeplavba.


Norskem u polárního kruhu 30.7. - 8.8.2024

10 dní plavby z Bodo kolem norských břehů za polárním kruhem až do Trondheimu v délce 400 NM. Za svitu nezapadajícího slunce se vydáte do kraje malebných rybářských vesnic, na vrcholcích hor budeme pozorovat sníh a vychutnávat si divokou přírodu formou expedic.

Expediční přeplavba.